Sportovní gymnastika žen

Závody jednotlivců jsou z hlediska divácké atraktivity velkým magnetem. Cvičí se hned na několika různých náčiních. Některá náčiní jsou společná u mužů i žen, ale některá jsou pro cvičení jednotlivých pohlaví specifická. K základním ženským disciplínám, jimiž sportovní gymnastika disponuje, řadíme například přeskok. Dříve ženy skákaly přes příčně postaveného koně, ale ten byl později nahrazen přeskokovým stolem. Ten má mnohem větší pohmatovou plochu než právě zmiňovaný původní příčný kůň. Díky této zvětšené ploše jsou schopny závodnice předvést mnohem obtížnější cviky. Gymnastky používají k samotnému přeskoku odrazový můstek, jenž celý přeskok vylepší. Při odrazu si musí ženy pomoci rukama od stolu. Ve všech částech soutěže ženy předvedou celkem dva přeskoky. Druhým náčiním, na kterém ukazují závodnice své schopnosti, jsou bradla. Ta jsou představována dvěmi žerděmi umístěnými ve výšce 155 a 235 centimetrů. Závodnice na těchto bradlech cvičí veletoče a toče. Mezi oběma bradly se praktikují také různé letové prvky. Vše je zakončeno i seskokem. Ten je jednou z nejdůležitějších součástí celé sestavy, přičemž je představován saltem. Na vyšší úrovni jsou závodnice schopny předvést i vícenásobná salta.

Divácky atraktivní je bezesporu také kladina. Jedná se o břevno, jehož délka činí 5 metrů a šířka deset centimetrů. Výška, ve které je kladina umístěna je 1,25 metru. Gymnastky absolvují na tomto nářadí skoky, obraty a poměrně obtížné akrobatické cviky. Například lze jmenovat různé přemety a salta. Na kladině je poměrně obtížné udržet rovnováhu, v čemž tkví velké umění. Královskou disciplínou celé sportovní gymnastiky jsou prostná. Cvičí se na koberci velkém 12 krát 12 metrů. Sestavy na prostných u žen doprovází hudba. Ta vytváří v souladu s cvičením krásnou choreografii. Výhodou sportovní gymnastiky je pochopitelně možnost soutěžit, kterou vám třeba pilates rozhodně nedá.

One thought on “Sportovní gymnastika žen

  1. Dělala jsem gymnastiku závodně a snad se k tomu budu moci ještě vrátit. teď se ale bez bandáže nehnu.

Napsat komentář