Sportovní gymnastika z hlediska práv a povinností trenéra

Trenér patří mezi velmi důležité osoby v mnoha sportech. Velmi těžko se bez něj závodníci či závodnice obejdou v kolektivních sportech, ale také posilování a nebo jiných silových disciplínách. Trenér se pochopitelně o každého závodníka stará mimo závody, kdy mu zaručuje kvalitní přípravu, jež se vždy projeví v porovnání s ostatními závodníky na různých soutěžích. Mezi základní povinnosti trenérů řadíme ve sportovní gymnastice pomoc svým svěřencům, jestliže požadují zvýšení, anebo naopak snížení svého náčiní. Trenér obvykle také pomáhá svému svěřenci při rozcvičování a protahování se. Dále je nesporná role trenéra také v tom, že pomůže závodníkovi při cvičení na kruzích a hrazdě tím, že jej vysadí na tato nářadí. Z důvodu bezpečnosti je také trenér přítomen cvičení svého svěřence na již zmíněných nářadích. Trenér také pomáhá závodníkovi, pokud dojde k jeho pádu. Po dobu 30 vteřin mu musí poskytnout pomoc tak, aby se mohl ke cvičení vrátit. Trenér je také tím, který veřejně ukazuje známku, kterou jeho svěřenec získal za cvičení.

Sportovní gymnastika také ukládá trenérovi to, že musí znát bezpečně všechna pravidla, kterými e tento sport řídí. Trenér také podává informace o pořadí členů družstva, jež budou vystupovat. Trenér zásadně nesmi ovlivňovat závodníka při cvičení na jednotlivém náčiní. Musí se také účastnit veškerých ceremoniálů, které se týkají jeho svěřence. Když se trenérovi nepodaří uhlídat své emoce, může dojít ke srážce na bodovém hodnocení závodníka o 0,3 bodu. Když poruší pravidla, která se týkají nářadí, může být výše odebraných bodů až 0,5. Srážky jsou prováděny vrchním rozhodčím na konkrétním nářadí. Když dojde k výjimečným případům, může být závodník i trenér ze soutěže i vyloučen.

One thought on “Sportovní gymnastika z hlediska práv a povinností trenéra

Napsat komentář