Sportovní gymnastika a pravidla pro soutěžící

Sportovní gymnastika je oborem, který se nutně musí řídit příslušnými pravidly, jež vycházejí z usnesení Mezinárodní gymnastické federace. Mezi základní povinnosti každého závodníka patří pochopitelně znalost těchto pravidel a také řízení se jimi. Když se závodník rozhodne zařadit nějaký nový prvek do svého programu, musí o tom přes trenéra informovat předsedajícího hlavní skupiny rozhodčích pomocí písemné žádosti. Ti poté přidělí novému prvku obtížnost. To samé musí závodník učinit i v případě, když  bude chtít korigovat postavení některého náčiní. Jde například o zvýšení hrazdy anebo kruhů.

Pomocí pravidel je upravováno i oblečení závodníků. V závodech družstev nelze mít rozdílné šponovky a závodní tílko. Vše musí být dokonale sladěno s ostatními členy družstva. Při cvičení na kruzích, bradlech, hrazdě a koni našíř musí mít závodník černé anebo tmavé šponovky. Modré, hnědé či zelené jsou vyloučeny. Při prostných a přeskoku může a nemusí mít ponožky. Velmi důležité je pochopitelně oblečení závodního tílka, které musí mít na sobě při všech druzích cvičení. S tímto souvisí pochopitelně také startovní číslo, které má mít závodník umístěno viditelně neustále na sobě. Na samotném závodním tílku musí mít také označení či národní znak, který bude podléhat regulím Technického řádu FIG. Je třeba si dát pozor na loga, které tomuto řádu nevyhovují, závodník za ně může být klidně diskvalifikován.

Závodník je také povinen se představit vrchnímu rozhodčímu, děje se tak zvednutím jedné z paží. Důležité je také upozornit rozhodčího na ukončení své sestavy. Při většině sportů se při zranění některé části těla používají bandáže. U cvičení jako je power joga a nebo nějakých jiných sportů na jejich umístění a vzhledu nezáleží. Sportovní gymnastika vyžaduje mít tyto chrániče těla naprosto v souladu s estetikou cvičení.

One thought on “Sportovní gymnastika a pravidla pro soutěžící

  1. Znám člověka, co tohle dělá a přestože mají všechny různé chrániče, je stále dobitý, ale začal používat tejpy a je to teď o mnoho lepší.

Napsat komentář