Lis 25

Sportovní gymnastika z hlediska práv a povinností trenéra

Trenér patří mezi velmi důležité osoby v mnoha sportech. Velmi těžko se bez něj závodníci či závodnice obejdou v kolektivních sportech, ale také posilování a nebo jiných silových disciplínách. Trenér se pochopitelně o každého závodníka stará mimo závody, kdy mu zaručuje kvalitní přípravu, jež se vždy projeví v porovnání s ostatními závodníky na různých soutěžích. Mezi základní povinnosti trenérů řadíme ve sportovní gymnastice pomoc svým svěřencům, jestliže požadují zvýšení, anebo naopak snížení svého náčiní. Trenér obvykle také pomáhá svému svěřenci při rozcvičování a protahování se. Dále je nesporná role trenéra také v tom, že pomůže závodníkovi při cvičení na kruzích a hrazdě tím, že jej vysadí na tato nářadí. Z důvodu bezpečnosti je také trenér přítomen cvičení svého svěřence na již zmíněných nářadích. Trenér také pomáhá závodníkovi, pokud dojde k jeho pádu. Po dobu 30 vteřin mu musí poskytnout pomoc tak, aby se mohl ke cvičení vrátit. Trenér je také tím, který veřejně ukazuje známku, kterou jeho svěřenec získal za cvičení.

Sportovní gymnastika také ukládá trenérovi to, že musí znát bezpečně všechna pravidla, kterými e tento sport řídí. Trenér také podává informace o pořadí členů družstva, jež budou vystupovat. Trenér zásadně nesmi ovlivňovat závodníka při cvičení na jednotlivém náčiní. Musí se také účastnit veškerých ceremoniálů, které se týkají jeho svěřence. Když se trenérovi nepodaří uhlídat své emoce, může dojít ke srážce na bodovém hodnocení závodníka o 0,3 bodu. Když poruší pravidla, která se týkají nářadí, může být výše odebraných bodů až 0,5. Srážky jsou prováděny vrchním rozhodčím na konkrétním nářadí. Když dojde k výjimečným případům, může být závodník i trenér ze soutěže i vyloučen.

Lis 25

Sportovní gymnastika a pravidla pro soutěžící

Sportovní gymnastika je oborem, který se nutně musí řídit příslušnými pravidly, jež vycházejí z usnesení Mezinárodní gymnastické federace. Mezi základní povinnosti každého závodníka patří pochopitelně znalost těchto pravidel a také řízení se jimi. Když se závodník rozhodne zařadit nějaký nový prvek do svého programu, musí o tom přes trenéra informovat předsedajícího hlavní skupiny rozhodčích pomocí písemné žádosti. Ti poté přidělí novému prvku obtížnost. To samé musí závodník učinit i v případě, když  bude chtít korigovat postavení některého náčiní. Jde například o zvýšení hrazdy anebo kruhů.

Pomocí pravidel je upravováno i oblečení závodníků. V závodech družstev nelze mít rozdílné šponovky a závodní tílko. Vše musí být dokonale sladěno s ostatními členy družstva. Při cvičení na kruzích, bradlech, hrazdě a koni našíř musí mít závodník černé anebo tmavé šponovky. Modré, hnědé či zelené jsou vyloučeny. Při prostných a přeskoku může a nemusí mít ponožky. Velmi důležité je pochopitelně oblečení závodního tílka, které musí mít na sobě při všech druzích cvičení. S tímto souvisí pochopitelně také startovní číslo, které má mít závodník umístěno viditelně neustále na sobě. Na samotném závodním tílku musí mít také označení či národní znak, který bude podléhat regulím Technického řádu FIG. Je třeba si dát pozor na loga, které tomuto řádu nevyhovují, závodník za ně může být klidně diskvalifikován.

Závodník je také povinen se představit vrchnímu rozhodčímu, děje se tak zvednutím jedné z paží. Důležité je také upozornit rozhodčího na ukončení své sestavy. Při většině sportů se při zranění některé části těla používají bandáže. U cvičení jako je power joga a nebo nějakých jiných sportů na jejich umístění a vzhledu nezáleží. Sportovní gymnastika vyžaduje mít tyto chrániče těla naprosto v souladu s estetikou cvičení.

Lis 25

Sportovní gymnastika mužů

Sportovní gymnastika mužů se v některých disciplínách poměrně liší od ženské části tohoto sportu. Prvním společnou soutěží, kterou disponuje jak ženská, tak mužská sportovní gymnastika, jsou bezesporu prostná. Koberec, který se používá pro tento druh cvičení, má míry 12 krát 12 metrů. Muži cvičí bez doprovodu hudby. V sestavách jednotlivých závodníků najdeme jak prvky akrobatiky, tak také různé gymnastické figury. Další společnou disciplínou je přeskok. Až do roku 2000 muži absolvovali tuto disciplínu na koni, jenž byl postaven podélným způsobem. V současné době se skáče stejně jako u žen nad přeskokovým stolem. Ve víceboji muži skáčou pouze jednou, ve finále jednotlivců však musí předvést přeskoky dva. Základem celého přeskoku je pochopitelně odraz jednotlivých závodníků. Ti neskáčou přímo ze země, ale z takzvaného rondátu, což je odborný výraz pro speciální odrazový můstek. Ti nejlepší gymnasté jsou schopni předvést po odrazu dokonce i salto s obratem. Jedním z absolutně nejsložitějších cviků je třeba přemet vpřed doplněný dvojným saltem.

Velmi žádanou disciplínou jsou kruhy. Ty jsou zavěšeny na lanech oba ve stejné výšce. Muži, kteří na tomto nářadí cvičí, se musí věnovat mimo jiné také posilování, a to zejména horní poloviny těla, jelikož tato disciplína je silově obrovsky náročná. Klasickou disciplínou, která se řadí mezi sportovní gymnastiků mužů, jsou také bradla. Ta jsou představována stejně jako u žen dvěmi souběžnými latěmi, na kterých jsou muži schopni předvést velmi obtížné toče veletoče. Cvičení na bradlech je poměrně nebezpečné, ale světová špička jej zvládá opravdu precizně. Poslední disciplínou mužské sportovní gymnastiky je hrazda. Ta se vyznačuje zejména velmi složitými kombinace točů a také salty, která gymnasté předvádějí při dopadu.

Lis 25

Sportovní gymnastika žen

Závody jednotlivců jsou z hlediska divácké atraktivity velkým magnetem. Cvičí se hned na několika různých náčiních. Některá náčiní jsou společná u mužů i žen, ale některá jsou pro cvičení jednotlivých pohlaví specifická. K základním ženským disciplínám, jimiž sportovní gymnastika disponuje, řadíme například přeskok. Dříve ženy skákaly přes příčně postaveného koně, ale ten byl později nahrazen přeskokovým stolem. Ten má mnohem větší pohmatovou plochu než právě zmiňovaný původní příčný kůň. Díky této zvětšené ploše jsou schopny závodnice předvést mnohem obtížnější cviky. Gymnastky používají k samotnému přeskoku odrazový můstek, jenž celý přeskok vylepší. Při odrazu si musí ženy pomoci rukama od stolu. Ve všech částech soutěže ženy předvedou celkem dva přeskoky. Druhým náčiním, na kterém ukazují závodnice své schopnosti, jsou bradla. Ta jsou představována dvěmi žerděmi umístěnými ve výšce 155 a 235 centimetrů. Závodnice na těchto bradlech cvičí veletoče a toče. Mezi oběma bradly se praktikují také různé letové prvky. Vše je zakončeno i seskokem. Ten je jednou z nejdůležitějších součástí celé sestavy, přičemž je představován saltem. Na vyšší úrovni jsou závodnice schopny předvést i vícenásobná salta.

Divácky atraktivní je bezesporu také kladina. Jedná se o břevno, jehož délka činí 5 metrů a šířka deset centimetrů. Výška, ve které je kladina umístěna je 1,25 metru. Gymnastky absolvují na tomto nářadí skoky, obraty a poměrně obtížné akrobatické cviky. Například lze jmenovat různé přemety a salta. Na kladině je poměrně obtížné udržet rovnováhu, v čemž tkví velké umění. Královskou disciplínou celé sportovní gymnastiky jsou prostná. Cvičí se na koberci velkém 12 krát 12 metrů. Sestavy na prostných u žen doprovází hudba. Ta vytváří v souladu s cvičením krásnou choreografii. Výhodou sportovní gymnastiky je pochopitelně možnost soutěžit, kterou vám třeba pilates rozhodně nedá.