Sportovní gymnastika

Gymnastika jako taková se dělí do několika různých podoborů. Jako příklad součásti gymnastiky slouží třeba moderní gymnastika. Ta se řadí mezi jednotě sportovních odvětví, jehož součástí je předvádění vrcholných sportovních výkonů jednotlivých závodníků. Sportovní gymnastika skýtá jak silové, tak určitě také švihové prvky gymnastiky. Cvičí se buď bez jakýchkoli pomůcek, anebo na nářadích. Sportovní gymnastika cvičená na koberci bez jakéhokoli nářadí se nazývá prostná. Soutěžit v jednotlivých disciplínách mohou jak muži, tak také ženy. Disciplíny obou pohlaví se však v mnohém odlišují. Sportovní gymnastika si našla své stálé místo v olympijském programu. Od roku 1903 se pořádají také závody Mistrovství světa ve sportovní gymnastice mužů i žen. Je to právě sportovní gymnastika, která se řadí ke sportům, jež jsou schopny divákům přinést jak zajímavé a kvalitně silově či technicky provedené cviky, tak také nespornou estetickou hodnotu.

Sportovní gymnastika z pohledu pravidel

Bezesporu důležité je u sportovní gymnastiky hodnocení. Základem celého hodnocení je posouzení jak kvality jednotlivých cviků, tak také určení jejich obtížnosti. Díky těmto pravidlům se gymnasté a gymnastky dostávají do určitých mezí, které jim přesně říkají, že musí volit cviky, jež velmi dobře zvládnou. Zařazení pouze zvládnutelných prvků je ideální z hlediska toho, že gymnasté nezařazují prvky, které by nebyly v jejich možnostech. Předchází se tímto zbytečným zraněním. Posuzování celého cvičení záleží na dvou panelech rozhodčích. Panel A má za úkol zhodnocení míry obtížnosti sestavy dle tabulek prvků, které jsou uváděny v pravidlech. Panel B se zabývá kvalitou provedení samotných cviků. Body jsou tímto panelem rozhodčích sráženy hlavně za špatné držení polohy těla a nebo také za nepříliš čisté provedení jednotlivých cviků, což také často vede k pádu závodníka. Princip pravidel má sportovní gymnastika založený na desetistupňovém známkovém hodnocení, přičemž nejvyšší hodnota ocenění je právě 10. Po roce 2004 došlo ke změně pravidel a je možno při vynikajícím výkonu dosáhnout i vyššího hodnocení.

Sportovní gymnastika a její disciplíny

Sportovní gymnastika rozlišuje tři základní disciplíny. Jsou jimi víceboj družstev, víceboj jednotlivců a také finálový souboj na jednotlivých nářadích. Víceboj spočívá v tom, že se při něm počítají dosažené známky všech členů družstva. O celkovém vítězi rozhodne celkový součet všech známek. Víceboj se vyznačuje také tím, že každý z jeho účastníků musí absolvovat cvičení na všech nářadích. V minulosti bylo třeba ve víceboji absolvovat také povinné sestavy. Dnes je tomu jinak a stačí pouze sestavy volné. Ve finále na jednotlivém náčiní startuje osm nejlepších závodníků z předchozí kvalifikace.

Sportovní gymnastika na závodech

Vrcholným závodem všech gymnastických soutěží je pochopitelně olympijská soutěž. Součástí olympijského programu je tato disciplína již od roku 1896, kdy se konaly Olympijské hry v Aténách. Sportovní gymnastika patří také mezi disciplíny, ve kterých se pravidelně koná také mistrovství světa. Děje se tak od roku 1903. Dalším velkým závodem je pochopitelně mistrovství Evropy. Každoročně se také konají pravidelné závody světového poháru.

Sportovní gymnastika v amatérském provedení

V posledních letech se sportovní gymnastika z podvědomí lidí poměrně vytrácí. Vše je dáno rozvojem ostatních sportů. Na mysli máme třeba sporty opravdu nové, mezi které řadíme například spinning anebo nordic walking. Ve vnitřních prostorách konkuruje gymnastice posilování a kolektivní sporty. Přesto všechno se ovšem najde hodně příznivců tohoto krásného a čistého sportu.